Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Od ponad osiemnastu lat skutecznie pozyskujemy dotacje dla przedsiębiorstw z całej Polski. Sukcesy, jakie odnosimy w swojej działalności, zaowocowały obecnością A1 Europe m.in. w rankingu magazynów „Forbes” i „Fundusze Europejskie” w czołówce najskuteczniejszych firm konsultingowych w kraju.

Aktualności
Pobierz kartę projektu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Pozyskaj dotacje z A1 EUROPE!

Dotacja w formie premii technologicznej

Kredyt technologiczny to nic innego jak możliwość pozyskania dodatkowych funduszy przez przedsiębiorstwo, które chce zainwestować w nowe technologie. Oferuje on możliwości sfinansowania wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych, takich jak zakup lub unowocześnienie środków trwałych, nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia technologii. 

Aby móc taki kredyt otrzymać firma powinna wykazać po pierwsze chęć wprowadzenia innowacji o charakterze technologicznym, a po drugie posiadać status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Wyjątkowość omawianego wsparcia na tle innych form pozyskiwania dotacji polega na tym, iż w przypadku ubiegania się o kredyt technologiczny, firma w pierwszej kolejności (po złożeniu wniosku) zaciąga kredyt na sfinansowanie innowacyjnej technologii. Dopiero potem, gdy nowa technologia zostanie już wdrożona, firma może ubiegać się o tzw. premię technologiczną, umożliwiającą spłatę zaciągniętego kredytu.

Więcej możliwości nt pozyskania środków na innowacyjne technologie znajdą Państwo na stronie https://www.poir.gov.pl/ 

Pełna fiszka informacyjna znajduje się w zakładce "Kredyt technologiczny" powyżej.