Nabory wniosków
3.10 Poniedziałek

Trwający od lipca nabór na poddziałanie POIR 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” został przedłużony o 2 tygodnie i potrwa do 14 października br. (planowo nabór miał potrwać do 30 września). Przypominamy na czym...

21.06 Wtorek

Od 28 lipca startuje nabór wniosków na projekty realizujące innowacje technologiczne, które finansowane będą tzw. „premią technologiczną” otrzymywaną na spłatę „kredytu na innowacje technologiczne”...

29.04 Piątek

27 kwietnia 2016 opublikowany został nowy harmonogram na rok 2016 dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach konkursów skierowanych do firm są zmiany, które głównie dotyczą przesunięcia lub doprecyzowania terminu naboru...

7.01 Czwartek

Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował informację o przedłużeniu trwającego od 7 grudnia Kredytu na innowacje technologiczne. Nowym terminem zakończenia naboru jest 29 stycznia 2016. Jak podkreśla BGK na stronie internetowej jest to forma...

1.12 Wtorek

Opublikowany został harmonogram naborów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rok 2016. Szczególnie interesujące konkursy z punktu widzenia przedsiębiorstw to: 1.1.1 (opracowanie nowego produktu lub usługi), 1.1.2 (opracowanie...

4.11 Środa

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs POIR 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” – nabór rozpocznie się 7 grudnia 2015, a zakończy 20 stycznia 2016 roku. Przedsiębiorcy będą ubiegać się o premię...

3.06 Środa

Zaktualizowany został harmonogram naborów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rok 2015. Doprecyzowane zostały m.in. daty rozpoczęcia i zakończenia konkursów: Poddziałanie 1.1.1 dla dużych przedsiębiorstw Badania...