Kredyt na innowacje technologiczne przedłużony! Do 29 stycznia 2016

7.01

Czwartek

Kredyt na innowacje technologiczne przedłużony! Do 29 stycznia 2016

Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował informację o przedłużeniu trwającego od 7 grudnia Kredytu na innowacje technologiczne. Nowym terminem zakończenia naboru jest 29 stycznia 2016.

Jak podkreśla BGK na stronie internetowej jest to forma odpowiedzi na postulat zgłoszony przez Związek Banków Polskich reprezentujący środowisko banków kredytujących. Zgłoszenie postulatu wynikało z sygnałów napływających od przedsiębiorców.